revitalización de la Plaza Małachowskiego •
Plac Małachowskiego_ Varsovia [Polonia]_ concurso_ cliente: Zarząd Terenów Publicznych
Plac Małachowskiego