Logo “Warszawa Centralna” •
Varsovia [Polonia]_concurso _ cliente: Koleje Pañstwowe S.A.
Logo Warszawa Caentralna 07